Feeds:
Mga Paskil
Mga Puna

Archive for Agosto, 2008

Dalawang bayawak ang may tali sa beywang. Itinali sila sa haliging nakalubog sa tubig ng tabing-ilog. Haligi ito ng isang bahay kubong pahingahan ng mga naliligo sa ilog.

Sa may di kalayuan ay naroon ang nakahawlang mga kulukulo na ayaw magsipaghuni. Tila ba walang lasa ang mga saging na nangakabitin sa loob ng hawla.

Sa kalapit ng hawla ay naroon ang dalawang alamid sa loob ng koral na alambre. Ang isa ay nakahiga lamang at ayaw gumalaw. Ang isa naman ay ikot nang ikot na tila naghahanap kung saan makakalusot.

Sa ilog nagsisipaglangoy ang mga bata. Ang pasukan papunta sa bahaging iyon ng ilog ay nakabakod. AT iyon na ang ideya ng kapitan ng baranggay na iyon kung ano ang itsurang pangturista. Ang maglagay ng mga nakatali at nakakulong na mga hayop na hindi magtatagal ay tiyak mamamatay.

Nakalulungkot. Kung alam lamang sana nila kung ano ang itsura ng Lidasan, hindi sana nila kailangang pagdusahin ang mga hayop na iyon. Hindi sana nila kailangan bakuran ang pasukan papunta sa ilog. Hindi sana nila kailangan lagyan ng mga karatulang mukhang basura. Hindi sana nila kailangan magkunwari. Sapagkat sa kapalastikan ng kanilang diskarte ay nawawala ang hiwaga ng ilog. Nabubura ang ganda ng kalikasan.

Kaya ngayon, iniisip kong isang araw ay may darating sa lugar na iyon. Ang darating ay isang tao o nilalang kaya na puputol sa mga tali at wawasak sa mga hawla’t koral. Sapagkat ang mga hayop sa ilang ay nararapat na manatiling hayop sa ilang.

Advertisements

Read Full Post »

Hindi mo akalaing sa talim ng mortal ikaw’y mapaluhod. Hindi mo akalaing makalipas ang libu-libong taon ng iyong pag-iral ay makakaharap mo ang iyong bagong amay. Hindi mo akalaing isang umaga’y magiging tagasunod ka ng isang mandirigmang nagmula sa dugo’t laman ng dakilang si Gaun.

At dahil hindi mo inakala, nadurog ang iyong mapagmataas na budhi. Hiniling mong igawad sa iyo ang iyong katapusan. Subalit hindi kamatayan ang hatol sa iyo. Sapagkat bakit kailangang tapusin ang pag-iral ng mga nilalang na magkakaroon ng malaking silbi sa angkan ni Gaun?

Kaya muli kang nagpatianod sa hangin. Kaya muli kang nagpalakas. Sapagkat alam mong isang araw, ang lakas mo’y kakailanganin ng nilalang na ngayo’y iyong amay. Siya na kinilalang Taglayang ha Bulalang Wahig daw Kalamag. Siya na madalas masumpungan tuwing tag-araw sa lilim ng Hapoy Ha Tagkalegdeg Bolak ha Mahumot sa ituktok ng Bundok Kibato.

Ikaw na baganing nabubuhay ng libu-libong taon, ngayon ay natanggap mo nang hindi sa uring pinagmulan nasusukat ang lakas at galing. Sapagkat hindi pa ganap ang maraming bagay. Sapagkat hindi pa ganap ang maraming pangyayari. Sino bang mag-aakalang ikaw na makapangyarihan ay luluhod sa harap ng mandirigmang malalambot pa ang buto?

Read Full Post »