Feeds:
Mga Paskil
Mga Puna

Archive for Setyembre, 2010

Abo at Alaala

Naging abo ang aking isip matapos dumaan sa pagsasaapoy. Ang naaalala ko na lamang ay ang unti-unting pagkatupok ng lahat na alaala. Ni walang uling na natira na maaaring gamitin upang iguhit ang bahid ng nakaraang ako. Abo lamang ang natirang alaala. At unti-unti na ring ikinakalat ng hangin patungong balabagan, tukol, sinibwalan at salupan. Ilang panahon lamang mauubos na ang abo.

May matitira pa kaya?

“Oo, may matitira,” iyon ang narinig ko sa hangin. “Sapagkat hindi nasusunog ang totoong alaala. Sapagkat lalong nagiging dalisay sa apoy ang totoong alaala. At nararapat lamang na maging dalisay ang puso upang maibalik ang dalisay na alaala.”

Kung gayon ang abo ay pananagisag lamang ng pagbabanyuhay ng alaala. Nang pagdadalisay muli ng mga alaala. Ibig bang sabihin, ang alaala ay gaya ng enerhiya na hindi nalilikha ni nawawasak? Ngunit papaano iyon gayong ang mga alaala’y nakabatay sa danas ng mga pandama? Posible kayang may alaalang hindi nakabatay sa pandama at siyang tunay na alaala?

Sadyang maraming tanong ang muling pagtuklas ng alaala matapos dumaan sa pagsasaapoy. O totoo nga kayang tapos na ang pagsasaapoy? Hindi kaya kahit naging abo na ay patuloy pa ring nagbabaga habang nag-iiba ang landas ng hangin? Paano kung ang apoy ay apoy na walang kamatayan? Magiging mahalaga pa kaya ang kahihinatnan ng abo? O sadya nga bang kailangan tipunin ang abo kahit pa magiging abo ang lahat?

Mula sa abo, tungo sa abo. Ang batas bang ito ay maaaring ilapat sa alaala? Hindi kaya tumpak lamang ito sa mga bagay na may pisikal at organikong katawan? Paano kung ang alaala ay hindi nagmula sa abo? Nangangahulugan kaya ito na kahit maging abo ang aking katawan, ay mananatili pa rin ang alaala ng “ako”?

Marahil habang ang naiisip ko’y naging abo ang aking isip, hindi ko masasagot ang maraming tanong. Sapagkat ang abo ay abo. Ikakalat ng hangin hanggang unti-unting mabubura ang bakas na iniwan.
Sa Loob ng Kuwadradong Gusali,
Tapat ng simbahan at panaderya,
Paanan ng Bundok ni Makiling

Panahong umiinit-umuulan, umuulan-umiinit,
Panahong nagbabago ang ihip ng panahon.

Advertisements

Read Full Post »